6 actions ditt företag bör ha koll på under Corona-krisen

6 actions ditt företag bör ha koll på under Corona-krisen

Tack vare Prat PRs samarbete med Porter Novellis globala nätverk får vi ta del av intressanta analyser och rapporter som vi gärna delar med oss av. I början av april frågade Porter Novelli ca 1 000 personer i USA hur pandemin påverkar deras syn på varumärkens agerande, marknadsföring etc. Även om det finns stora skillnader mellan USA och Sverige så är konsekvenserna av pandemin universella. Därför tror vi att insikterna är relevanta även för oss som arbetar på den svenska marknaden. Särskilt när hela 75% uttrycker att varumärkens agerande under Corona-krisen kommer att påverka perceptionen långsiktigt både ur ett positivt och negativt perspektiv.

Undersökningen visar att konsumenter anser att det viktigaste för alla företag är att ta ansvar för sina anställda (både finansiellt och ur ett säkerhets- och hälsoperspektiv) och först därefter fundera kring hur existerande produkter eller tjänster kan användas för att bidra till samhället. De frågor som rankas som de mest betydelsefulla för bolag att fokusera på är:

  • 68% säkerställa policys som skyddar de anställdas hälsa och säkerhet
  • 68% donera produkter eller tjänster för att stödja kampen mot pandemin
  • 65% ta bort avgifter för att få access till deras tjänster
  • 56% upplåta lokaler/utrustning till hjälpinsatser
  • 54% skänka pengar
  • 38% tillhandahålla information och onlinetjänster som hjälper allmänheten att ta hand om sin egen hälsa
  • 38% upplåta en del av sin marknadsföring till att sprida publik hälsoinformation
  • 19% fortsätta att agera som man alltid gjort
  • 4% svarade att det inte är bolagens ansvar att agera i denna situation

När man befinner sig mitt i en kris är det svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna av pandemin och avgöra vilken strategi som är den bästa på både kort och lång sikt. Därför har vi sammanställt 6 actions som ni kan ta tag i för att stå bättre rustade när krisen är över.

6 SAKER DITT FÖRETAG KAN GÖRA NU

 

INLED OCH AVSLUTA MED EMPATI

Vi befinner oss i en situation som ingen tidigare har upplevt. En situation som ställer individer, familjer, samhällen, företag och regeringar inför enorma utmaningar. Det är viktigt att ha detta i åtanke vid varje beslut och i all kommunikation. Vi sitter alla i samma båt så ha alltid ett humanistiskt och empatiskt perspektiv.

IDENTIFIERA BEHOV

Se till att ni har analyserat de specifika behoven på marknaden och vilka produkter/tjänster som är kritiska för samhället just nu. Detta kommer med stor sannolikhet förändras över tiden så håll analysen uppdaterad.

FUNDERA KRING HUR ERA PRODUKTER/TJÄNSTER KAN BIDRA

Med marknadens akuta behov i centrum se till era egna produkter, tjänster och tillgångar. Kan ni bidra med en tjänst? Kan ni bidra ekonomiskt? Kan produktionen ställas om för att tillhandahålla kritiska produkter? Kan arbetsstyrkan användas för att hjälpa till i andra sammanhang?

HA ETT LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV

Även om den kortsiktiga möjligheten kanske kommer av att knyta ert varumärke till en specifik aktivitet som visar ert engagemang och stöd, fundera också hur ni kan utveckla aktiviteten till att också bli långsiktig varumärkesbyggande.

TÄNK TILL EN EXTRA GÅNG I MARKNADSFÖRINGEN

Detta är inte tiden att ses som opportunistisk, självcentrerad eller självgod. Det handlar om att på att autentiskt och äkta sätt engagera som går utanför den egna affären.

ANVÄND SYFTESDRIVEN MARKNADSFÖRING

Att ha ett syfte (purpose) med sin kommunikation är nu mer centralt än någonsin. Företag som har detta i sin DNA kommer att bättre förstå sin roll i samhället och säkerställa att de beslut som fattas följer detta syfte. De beslut som fattas idag kommer att kommas ihåg. Så ställ er frågan: vilket avtryck vill ni lämna när ni ser tillbaka på denna period?

Vill du läsa hela rapporten? Maila gabriella.finnborg@prat.se så skickar vi den gärna.

 

Skrivet av Prat PR
Dela artikeln
3892
2024-03-13

Så väljer du rätt influencer att samarbeta med

7200
2024-02-28

Picky Living väljer Prat PR

7152
2024-02-15

Skapa nyhetsbrev som engagerar!