Cheerleader eller lojalist?

Porter Novelli genomförde nyligen en studie i Europa om hur vi använder sociala medier. Listan kan göras lång på liknande studier, men syftet med just denna är att ta fram nya segment, som bättre passar in i den digitala vardag som många av oss lever i idag.

Studien tar avstamp i både mediekonsumtion, attityder till varumärken och helt enkelt våra mest mänskliga beteenden. Över 10 000 personer har intervjuats, så vi har djupa insikter i hur olika konsumenttyper påverkar köpbeteenden hos sina nära och kära.

Här är de fyra olika kategorierna:

Cheerleaders (påhejare): 24 procent i Europa. Det här är de så kallade superanvändarna. De spenderar i snitt mer än dubbelt så mycket som snittet i sociala nätverk (94 minuter/dag, jämfört med 39 minuter/dag) och kopplar upp sig via mobilen (63 minuter/dag vs. 24). Det här segmentet är också mest benägna att följa varumärken via sociala medier för produktnyheter och dylikt (59 procent) och litar i störst utsträckning på information från företag i deras digitala kanaler. Påhejarna är också påverkare: 76 procent rekommenderar produkter som de gillar till åtminstone tre vänner. Påhejarna är ofta mellan 20 och 40 år gamla och står för 25 procent av kvinnorna och 23 procent av männen i undersökningen.

Loyalist (lojalist): 18 procent i Europa. Likt påhejarna är lojalisterna väldigt aktiva i sociala medier och mellan 20 och 40 år. Cirka 82 procent besöker sociala nätverk minst en gång om dagen och hela 95 procent av dem rekommenderar produkter till deras vänner. Den här gruppen är också mest benägen att skapa långvariga relationer till varumärken: 78 procent säger att så länge de hittat en produkt eller ett varumärke som de gillar, kommer de även att ”stanna” med den/det. 20 procent av kvinnorna och 16 procent av männen i undersökningen hör till denna kategori.

Opportunists (opportunister): Typiskt sett något äldre, cirka 45-60 år. Opportunisterna är något mindre aktiva i sociala medier och även något mindre lojala till produkter och varumärken. Trots att de följer varumärken och produkter i sociala medier är det huvudsakliga skäl att erhålla kuponger och rabatter (53 procent) och delta i tävlingar (41 procent).  Opportunisterna är också prismedvetna och hela 62 procent jämför priser innan de gör ett större köp.  39 procent av männen och 38 procent av kvinnorna i undersökningen är så kallade opportunister.

Outsider: Det här är den äldsta kategorin och utgörs främst av personer över 60 år. En outsider använder sociala medier enbart av personliga skäl och har ett lågt engagemang med varumärken i sociala medier. Istället så använder de sig av produktsajter och sökmotorer för att finna information. Cirka 17 procent av männen och 22 procent av kvinnorna är outsiders.

Delar av studien hittar ni på Slideshare.

Fakta om studien: Studien är en del av EuroPNStyles-serien som årligen genomförs av Porter Novelli. Studien genomfördes online under juli 2011 bland 10.200 europeiska konsumenter från sju länder: Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Portugal. Omkring 1700 konsumenter per land har intervjuats. För fullständigt underlag: www.porternovelli.com

3892
2024-03-13

Så väljer du rätt influencer att samarbeta med

7200
2024-02-28

Picky Living väljer Prat PR

7152
2024-02-15

Skapa nyhetsbrev som engagerar!