Den svenska pr-byråkartan ritas om

Den svenska pr- och kommunikationsbranschen ger för närvarande ett ganska spretigt intryck och byråkartan håller på att ritas om. Flera enmans- och mindre byråer har gått i konkurs, likviderats eller så säljer de sina livsverk i hopp om att kunna rädda medarbetare och se sina livsverk leva vidare i någon annan form. Det öppnar för andra byråer som nu ser sin chans att växa och ta marknadsandelar.

Springtime är på uppköpsrunda och har den senaste tiden köpt både Mahir PR och Next PR. I våras såldes Sargasso PR till pr-företaget Sund Kommunikation. Sund Kommunikation har för övrigt sålts till Trimedia. Även de största pr-byråerna växer genom uppköp. I februari blev det offentligt att Kreab går ihop med den Londonbaserade kommunikationsbyrån Gavin Anderson. Och under sommaren har de globala pr-byrånätverken Ketchum och Pleon fusionerat.

Pr-branschens utmaningar 

Är pr-branschen är på väg in i en mogen marknad med allt vad det bär med sig? Hårdare konkurrens om uppdragen och prispress samtidigt som byråernas erbjudande och kompetens synas i sömmarna på ett helt annat sätt än tidigare.  Det räcker inte längre med att bara snacka. Jag tror att kraven på visad effekt och resultat kommer att öka, och konkurrensen om kunniga medarbetare består.

Traditionell mediebearbetning kommer att få stå tillbaka för de nya medierna. Tydligare positionering kommer att blir viktigare för att särskilja sig i mängden (när alla erbjuder mer eller mindre samma tjänster) och när konjunkturen vänder kommer efterfrågan på strategisk rådgivning att öka ännu mer.

Det betyder att nischbyråer blir vanligare, pr-byråerna behöver marknadsföra sig mer, och vikten av att gör rätt sak och anamma det nya medielandskapet blir avgörande.

Handbroms och gas på samma gång

Samtidigt som en del pr-byråer tvingas att dra ner och ta fram sparpaket, så behöver andra rekrytera. Generellt sett har pr-branschen trots allt stått sig förhållandevis bra. Vi ser inte några konkurser som i reklambranschen. Och om branschmedia är ett sanningsmått på det återstår att se, men än så länge har inga pr-byråer (förutom någon enmansbyrå) kastat in handduken.

Att byråkartan kommer att fortsätta ritas om det vet vi, frågan är bara hur?

7335
2024-06-20

Praktikant-Amanda: Det har varit en fröjd att få gå till Prat-kontoret varje dag

7135
2024-06-12

Praktikant-Mariann: Ingen dag är den andra lik när du har praktik på Prat PR

5972
2024-05-14

Prat PR söker PR-konsult med projektledar- egenskaper