Förnuft och känsla – nyckeln till lyckad kommunikation

Förnuft och känsla – det är viktigast för att optimera din marknadskommunikation

Om du vill bygga varumärke, öka din försäljning och öka dina marknadsandelar är långsiktig, emotionell behovs- och värderingsdriven kommunikation med kreativ höjd det mest effektiva. Det vet vi. Därför är det intressant att läsa rapporter och artiklar som visar att vi som arbetar med marknadsföring i ökad utsträckning går åt motsatt håll och istället satsar på kortsiktig promotionbaserad marknadsföring.

”High-performing creatively awarded campaigns are eight times more effective than their low-performing peers, in terms of the number of business effects they generate, and almost 16 times more likely to bring major profitability growth.“ - Peter Fields

Peter Field, som tillsammans med Les Binet skrev den viktiga The Long and Short of it, släppte tidigare i år den spännande rapporten Crisis in Creative Effectiveness. I rapporten slår han fast att under de 24 år som de mätt kreativ effektivitet så har vi nått ett lågvattenmärke; kampanjer idag är sämre på att leverera resultat än vad de någonsin varit tidigare.

Field berättar vidare att det beror på en ökning av kortsiktig aktiveringsfokuserad kreativitet driven av trender inom marknadsstrategi och nya medier. Han går in mer på detalj i rapporten, men poängen han gör är att vi förblindats av att vi i digitala kanaler kan mäta allt på detaljnivå. Problemet är inte mätningen i sig. Att vi kan gå på djupet och verkligen ta reda på vad som händer när vi skickar ut vår kommunikation är fantastiskt.

Problemet är att vi tyvärr drar fel slutsatser och nöjer oss med ytlig optimering i stället för att faktiskt ta reda på vilka mänskliga behov och drivkrafter vi bör adressera med vår kommunikation. För tvärtemot vad vi vill tro om oss själva så är vi inte rationella upplysningstidsmänniskor utan stenåldersvarelser som styrs av intuitiva känslosamma beslut vare sig vi vill eller inte.

”… at the point of decision, emotions are very important for choosing. In fact even with what we believe are logical decisions, the very point of choice is arguably always based on emotion.” - Jim Camp

Därför är det glädjande att läsa en ny rapport från Google där de tillsammans med Kantar undersökt vilka grundläggande drivkrafter som driver olika typer av sökningar och hur man baserat på dessa drivkrafter kan optimera sin sökordsannonsering och sökordsoptimering. Sen kan man tycka att en jätte som Google borde gjort något liknande tidigare och kanske inte blivit lika förvånade när de upptäcker att känslobaserad kommunikation är effektiv även i deras egna kanaler.

Så vart är branschen på väg? Kommer vi falla djupare ner i en oändlig avgrund av rationell mikrooptimering eller kommer vi svinga oss upp mot de känslobaserade insikternas höga höjder? Antagligen en kombination. Men vi på Prat hoppas att fler vågar satsa på kommunikation och kampanjer som grundar sig i en gedigen insikt om hur behov, värderingar och känslor driver beslutsfattande. För när vi har den grunden kan vi använda alla fantastiska verktyg för att se till att vi optimerar effekten av kommunikation och når de som har störst sannolikhet påverkas av den.

Att satsa på känsla är helt enkelt det förnuftiga valet.

Skrivet av Karl Nyberg
Dela artikeln
3892
2024-03-13

Så väljer du rätt influencer att samarbeta med

7200
2024-02-28

Picky Living väljer Prat PR

7152
2024-02-15

Skapa nyhetsbrev som engagerar!