Juniorkonsult

Agnes Westberg

Möt Agnes

Agnes Westberg kommer närmast från Spotify där hon gjort sin praktik och arbetat med företagets kommunikation i de nordiska länderna. Hon har en kandidatexamen i medie- & kommunikationsvetenskap från Malmö universitet. Genom sin utbildning har Agnes även gjort praktik på kampanjbyrån Reform Act, där hon jobbade med kunder som Hjärt-Lungfonden, IOGT-NTO och Plan International Sverige.