Prat PR gör nytt rekordår

Prat PR gör nytt rekordår
- stärker positionen inom mat & dryck och FMCG

Prat PR har haft en positiv tillväxt de senaste åren och kan nu konstatera att även 2021-2022 blev ett rekordår. Förutom en hög aktivitetsnivå och ökat marknadsföringsbehov hos många av byråns kunder så har flertalet nya kunder också bidragit till intäktsökningen på 31 procent för det brutna räkenskapsåret september 2021 till augusti 2022. Prat PR redovisar nettoomsättning på 42 miljoner kronor och en nettovinst på 2,6 miljoner.

Prat PR har en stark position som lifestylebyrå med nischad expertis inom mat och dryck, hudvård och inredning. Under året har flera nya kunder valt Prat PR som PR-partner som bland andra KitchenAid, Nestlé, Hjärt-Lungfonden och Eataly.

Vi är tacksamma och stolta över det förtroende som våra kunder fortsätter ge oss. Vår kundportfölj är starkare än någonsin där vissa av våra kunder har varit med oss i över 20 år. Vi är övertygade om att vårt starka fokus och vår breda expertis kommer fortsätta att betala sig, säger Gabriella Finnborg, Vd Prat PR.

Prat PR har under året rekryterat fyra nya PR-konsulter och har idag 22 anställda. De senaste rekryteringarna är Nena Javadian, Jacob Linder, Matilda Thurfjell och Richard Sigray.

Våra dedikerade och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgången och vi höjer hela tiden ribban för oss själva genom att vässa relationer, rutiner och processer. Våra konsulter brinner för att leverera konkreta och mätbara resultat för våra kunder inom PR, Sociala Medier och Influencer Marketing, säger Vd Gabriella Finnborg.

Tack vare en bred kompetensbas kan Prat PR bidra till sina kunder med både kortsiktig säljmaximering men också långsiktigt varumärkesbyggande med helhetsansvar från idéarbete till utförande.

Vi är idag en av Sveriges bästa byråer inom mat & dryck, hudvård, femtech och inredning och många av våra kunder är stora och välkända varumärken. Vår framgång bygger på att vi hela tiden utvecklas och växer med våra medarbetare och våra kunder, avslutar Gabriella Finnborg.

Det starka resultatet för 2021/22 innebär också att medarbetarna på Prat PR får dela på cirka 1,7 miljoner kronor i vinstdelning. Värt att notera att resultatet är efter vinstdelning.

Flerårsöversikt (Tkr)                    2021/22     2020/21   2019/20   2018/19   2017/18
Nettoomsättning                        42 082        31 314     20 707     26 612     20 267
Resultat efter finansiella poster 2650           1 984       -293         1 897       1 655
Soliditet (%)                               28               31            36             57            57

För mer information kontakta:
Gabriella Finnborg, Vd Prat PR, gabriella.finnborg@prat.se, 070-864 4415
Skrivet av Prat PR
Dela artikeln
7200
2024-02-28

Picky Living väljer Prat PR

7152
2024-02-15

Skapa nyhetsbrev som engagerar!

7071
2024-01-19

Prats medieskola – så hanterar du intervjuer på ett tryggt sätt!