Prat PR stödjer Missing People Sweden

MP

Det finns så otroligt många organisationer och ideella föreningar som gör fantastiska insatser i vardagen inte minst genom många aktiva föräldrar som engagerar sig i sina barns intressen. En förening som på kort tid har vuxit och gjort stora insatser tycker jag är Missing People. När de kontaktade mig kändes det helt rätt att gå in och stödja deras verksamhet på något sätt.

Föreningen har kommit till genom ett idogt arbete från ett antal frivilliga och med ekonomiskt stöd från både privatpersoner som företag. Framgångsfaktorer har varit tillgängligheten via sociala medier , främst Facebook, målmedvetna, engagerade personer i centrala och lokala ledningar och den goda samverkan med Polisen som över tiden utvecklats. Ytterligare en starkt bidragande faktor är det fantastiska engagemang som visas över hela landet.

 

Missing People Sweden startades i januari 2012 i Göteborg och deras arbete går ut på att publicera efterlysningar och hjälpa polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst. Den där ovissheten när en nära anhörig försvinner är nog något av det värsta som någon kan uppleva.

Genom att bygga upp lokala avdelningar i varje län arbetar de för att kunna genomföra skallgång inom 6 timmar från att de fått in en anmälan om en försvunnen person oavsett var i landen personen har försvunnit. Intresset för att engagera sig i deras verksamhet är stort. På knappt ett år har antalet personer i deras skallgångsregister ökat från ca 16 000 personer till idag över 32 000 personer (november 2014).

Vill du veta mer om Missing People Sweden, se www.missingpeople.se.

Skrivet av Prat PR
Dela artikeln
7200
2024-02-28

Picky Living väljer Prat PR

7152
2024-02-15

Skapa nyhetsbrev som engagerar!

7071
2024-01-19

Prats medieskola – så hanterar du intervjuer på ett tryggt sätt!