PR-strateger

PR- och mediespecialister

Influencer Marketing-specialister

Digitala- och SoMe-specialister

Kreatörer och AD

Sommelier

Praktikanter

Styrelse