7 metoder för att mäta effekten av PR

7 metoder för att mäta effekten av PR

 

Att mäta effekten av sitt PR-arbete är a och o. Beroende på vilka insatser du gör, finns det olika verktyg och sätt för hur du bäst mäter, utvärderar och optimerar. Här är våra bästa tips för hur du kan mäta effekten av dina PR-insatser.

1. Förtjänad publicitet & träffsäkerhet

Mät hur många av de förtjänade artiklarna som hamnade i önskade medietitlar – det kan ge en bild av effekten av den förtjänade publiciteten. Sätt upp en priolista över medier och KPIer för hur stor andel publiceringar ska återfinnas där. Vid kampanjens slut följer du upp utfallet. 20 procent brukar vara ett bra riktmärke.

2. Budskap & tonläge

Genom att mäta budskap och tonläge kan du avgöra hur väl kampanjen kommunicerade det som avsågs. Hur har kampanjens budskap omnämnts, och har de förmedlats positivt eller negativt? Detta är speciellt värdefullt för varumärkeskampanjer.

3. Räckvidd

Att mäta hur många som nåddes av kampanjen är ofta grundläggande, men dagens medielandskap kan kännas som en djungel av olika kanaler som alla mäts på olika sätt. Vi rekommenderar att utgå från minsta tillgängliga siffra, exempelvis printupplaga (antal tryckta ex) snarare än en uppskattad räckviddssiffra. Det viktigaste är att man är så konsekvent som möjligt i vilka räckviddssiffror som används.

4. Konvertering

Konverteringsgrad, alltså hur många som uppfyller ett call-to-action, är ett av de mest effektiva sätten att mäta ROI för PR-insatser. Här får du använda det mätverktyg som är relevant för kanalen, exempelvis Google Analytics.

5. Engagemang

Att mäta engagemang kan visa på kvaliteten av det innehåll vi genererar, och säga något om hur vår målgrupp mottagit budskapet. Vanligast är att mäta antal likes och kommentarer i sociala medier. Engagemangsgrad = (likes + kommentarer) / följare. 2–6% brukar vara en bra benchmark, beroende på vilken kanal som utvärderas.

6. Attitydsförflyttning

Kanske det bästa sättet att mäta effekten av en större PR-insats. Med en så kallad nollmätning kan du undersöka attityden hos målgruppen innan och efter kampanjen, och avgöra om din kampanj haft effekt.

7. Försäljning

För alla större kampanjer där det är möjligt bör du mäta försäljningssiffror, detta för att se om det finns en korrelation mellan PR-aktiveringen och en eventuell försäljningsökning.

Skrivet av Prat PR
Dela artikeln
7135
2024-06-12

Praktikant-Mariann: Ingen dag är den andra lik när du har praktik på Prat PR

5972
2024-05-14

Prat PR söker PR-konsult med projektledar- egenskaper

3892
2024-03-13

Så väljer du rätt influencer att samarbeta med