Dra nytta av AI-modellen ChatGPT för att optimera ditt PR-arbete

Dra nytta av AI-modellen ChatGPT för att optimera ditt PR-arbete

 

När filmen Her* släpptes för ett decennium sedan började vi fantisera om hur ett modernt liv skulle kunna se ut om avancerade AI-system faktiskt blev en del av vår verklighet. Tiden är kommen och ChatGPT, bland många andra öppna AI-system, har tagit världen med storm.

Vad är egentligen ChatGPT och hur kan man dra nytta av modellen i sitt dagliga PR-arbete?

Kort sagt är ChatGPT en språkmodell som kan ”förstå” samt generera text på ett ”naturligt” sätt baserat på stora mängder data från internet. Genom att använda AI-systemet ChatGPT kan du spara både tid och få inspiration i ditt PR-arbete. Nyckeln till att dra nytta av programmet fullt ut är effektiva och välgjorda instruktioner, så kallade prompts. Här kommer vi på Prat PR att dela med oss av hur du kan använda dig av ChatGPT i ditt vardagliga PR-arbete samt tips på hur du skriver prompts.

Tre tips för hur du kan dra nytta av ChatGPT i ditt PR-arbete:

1. Pressmeddelanden:
Pressmeddelanden är en central del av PR-arbetet, men att skriva dem kan, som du säkert vet, vara tidskrävande och ibland även utmanande. Med ChatGPT kan du få hjälp med att definiera kärnan i dina pressmeddelanden och få förslag på struktur och tonalitet. Använd en prompt som exempelvis "Generera ett engagerande pressmeddelande om vår kommande produktlansering och skapa intresse hos mottagarna."

2. Inspirerande innehåll till sociala medier:
Använd ChatGPT som ditt kreativa bollplank för inspiration och idéer till engagerande kampanjer. En instruktion som "Hjälp mig att utforma en sociala medier-kampanj för att öka medvetenheten om vår nya produktlinje bland unga vuxna" kan ge dig flera värdefulla förslag och idéer.

3. Blogginlägg:
Regelbundna blogginlägg eller artiklar är ett bra sätt att öka sin online-närvaro. ChatGPT kan generera idéer och till och med bidra till att skapa delar av innehållet. Om du använder instruktionen "Ge mig intressanta ämnen och insikter för ett blogginlägg om vår senaste produktinnovation” kan du få idéer att spina vidare på till dina inlägg. Var inte rädd för att kommunicera med ChatGPT för att justera i resultatet och få ännu bättre förslag.

Att skriva prompts

AI-tekniken kan förstås inte ersätta mänsklig insikt och kreativitet, men den kan vara ett värdefullt verktyg för att förbättra och effektivisera ditt PR-arbete. Genom att använda ChatGPT kan du förenkla ditt arbete genom att generera idéer, få inspiration och hjälp med att skapa innehåll. Att skriva instruktioner är nyckeln, och genom att experimentera och vara tydlig kan du maximera potentialen hos ChatGPT.

Men, hur skriver du instruktioner till AI?

1. Var tydlig och specificera dina förväntningar:
Att vara tydlig och specificera vilken typ av svar eller information du förväntar dig är avgörande för att du ska få ditt önskade resultat. En väldefinierad prompt leder helt enkelt till ett bättre svar.

2. Ge kontext och instruktioner: 
För att AI-modellen ska kunna förstå uppgiften eller ämnet ordentligt är det viktigt att du ger den tillräckligt med kontext och instruktioner. Så som relevanta detaljer, exempel eller särskilda parametrar som du önskar att ChatGPT ska ta hänsyn till i sitt svar.

3. Använd ledande fraser eller format: 
Du kan påverka svarsformatet genom att ge ChatGPT ledande fraser eller riktlinjer i din prompt. Du kan till exempel be ChatGPT att besvara din prompt i form av ett pressmeddelande eller ge en förklaring av en process steg för steg. Genom att tydligt berätta vilket format du är ute efter kan du säkertställa att du får ett svar som passar dina behov.

4. Testa olika formuleringar och längder: 
Små justeringar i prompten kan göra en stor skillnad för resultatet. Testa dig fram med olika formuleringar och längder på din prompt för att upptäcka vad som ger dig bäst resultat. Var flexibel i hur du skriver, testa att vara mer specifik, mer kortfattad eller uttryck dig på olika sätt i prompten.

5. Ge inte upp utan justera efter dina behov: 
Om du inte är nöjd med det svaret som ChatGPT genererat är det viktigt att inte ge upp. Du har alla möjligheter att justera din prompt och fortsätta att kommunicera med AI-modellen. Du kan be ChatGPT att generera om sitt svar, du kan också testa olika strategier och anpassa kommunikationen efter det du vill ha för att se till att få det resultat du är ute efter.

Glöm inte att AI-modellen inte kan eller ska göra arbetet åt dig, använd de genererade svaren som grund och inspiration för att effektivisera projekt. Lycka till med ditt PR-arbete och happy prompting!

 

*Filmen Her porträtterar en man som utvecklar en emotionell relation med ett avancerat AI-system.

Skrivet av Prat PR
Dela artikeln
7135
2024-06-12

Praktikant-Mariann: Ingen dag är den andra lik när du har praktik på Prat PR

5972
2024-05-14

Prat PR söker PR-konsult med projektledar- egenskaper

3892
2024-03-13

Så väljer du rätt influencer att samarbeta med