Hållbara företag spås vara vinnarna i en post-Corona värld

Hållbara företag spås vara vinnarna i en post-Corona värld

 

Allt eftersom vi börjar hitta vår väg i den nya vardagen är det också mer påtagligt att det för alltid kommer finnas ett före och efter Corona. I och med att vi ser hur snabbt vattnet klarnade i Venedigs kanaler och koldioxidutsläppen historiskt minskat med ca 25 procent i Kina så blir det tydligt att klimatfrågan kommer bli allt viktigare i en post-Corona värld. Detta blir än tydligare när Sveriges klimatminister Isabella Lövin vill se tydliga klimatkrav på de stödpaket som kan komma att betalas ut till företag.

När samhället sakta börjar öppna upp är det ett ypperligt tillfälle att se över hur man fortsätter kommunicera med sin omvärld. WWF släppte nyligen ett pressmeddelande om hur försäljningen av miljömärkta varor fortsätter att öka trots oron kring pandemin. Detta är ett bevis bland många på att människor fortfarande handlar utifrån sina övertygelser trots osäkerheten som råder.

 

Pandemin har även blivit en möjlighet för företag att se över en mer hållbar livsmedelskedja då hygien och säkerhet kommer att prägla branschen länge. Livsmedelsbranschen har under den här krisen exempelvis blivit klassad som en samhällsviktig tjänst. Det är tydligt att det är en industri som snabbt fått hitta en ny vardag.

Allt eftersom medierapporteringen kring Corona trappas ner kan man gissningsvis se att samtalen öppnar upp igen för miljöfrågorna i spåren av pandemin och dess effekter. Just därför är det viktigt att företag inte slutar driva sina hållbarhetsmål i kristider utan fortsätter att engagera sig i den mån det går då det är viktigt att fortsätta bygga förtroende hos kunderna.

 

Skrivet av Prat PR
Dela artikeln
4145
2020-07-09

Syftet ska driva kommunikation, inte tvärtom

4138
2020-07-03

Prat PR semestertips: 7 pärlor att besöka i sommar

4067
2020-06-02

Vi är en del av Generation Peps folkrörelse för barn och ungas hälsa