Hållbarhet och PR

Idag har företagens intressenter, från kunder till leverantörer, allt oftare förväntningar på ett ansvarstagande som sträcker sig utanför enbart finansiella resultat. En drivkraft för hållbarhetsarbetet är att det skapar långsiktigavärden som stärker varumärket och bidrar till ökad konkurrenskraft och trovärdighet. Och det är i kommunikationen mot intressenterna som dessa värden förverkligas.

En öppen och tydlig kommunikation kring hållbarhetsarbetet är avgörande för företagets möjlighet att stärka sin trovärdighet. På Prat PR arbetar vi idag med olikatyper av projekt inom hållbarhet. Det var intressant att se den stora uppslutningen kring Sustainability Day 2012 som arrangerades av Miljöaktuellt och hölls den 17 april på Stockholms Universitet där vi ansvarade för medierelationer.

På Sustainability Day som i år fokuserade på ”Solutions” – att hitta hållbara lösningar för både företag och organisationer.  Då utsågs bland annat Percy Barnevik, grundare av Hand in Hand, till Årets Hållbara Ledarskap, en insats som resulterat i grundandet av 800 000 nya företag som gett 5 miljoner nya arbetstillfällen! Det är fantastiskt att se vilket resultat ett starkt engagemang och tydlig vision kan uppnå!

Jag har själv varit volontär för olika organisationer, bl a Apoyo Positivo som arbetar för att förbättra situationen för människor som lever med AIDS i Spanien och vet vilka utmaningar det innebär. Att arbeta med hållbarhetsfrågor är intressant och jag sitter med i styrelsen för Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar och har idag ett 90-tal medlemmar i Sverige.

Vi kan alla bidra till en mer hållbar värld!

7135
2024-06-12

Praktikant-Mariann: Ingen dag är den andra lik när du har praktik på Prat PR

5972
2024-05-14

Prat PR söker PR-konsult med projektledar- egenskaper

3892
2024-03-13

Så väljer du rätt influencer att samarbeta med