Hur du skapar succé med influencer marketing

Vilken är den magiska formeln för att få ett influencer-samarbete att flyga? I en serie blogginlägg kommer vi ge dig tips på hur du skapar framgång med influencer marketing för ditt varumärke.

Förarbetet

Innan du bestämmer dig för att ge dig på i influencer marketing, är det viktigt att du ser över nuläget och vad du vill uppnå.

Vart befinner sig varumärket just nu?

Ditt varumärke behöver inte vara ett etablerat eller välkänt varumärke för att lyckas med influencer marketing. Tvärtom. Om varumärket är i en expansiv fas, med en produkt som passar in i rådande trender eller som erbjuder något unikt, nytt eller intressant för målgruppen, så har du goda chanser att lyckas.

Vilken är målgruppen och med/i vilka kanaler når vi dem?

Att arbeta med influencer marketing innebär att du antingen kan nå din befintliga målgrupp eller att nå ut till en ny potentiell målgrupp som ditt varumärke vanligtvis inte når ut till. Det är därför viktigt att börja med att kartlägga vilka som ingår i målgruppen innan du kickar igång en kampanj. Att välja influencer innan du satt målgruppen är inte ett strategiskt beslut som kan innebära katastrof för varumärket. När du väl har benat ut målgruppen kan du sedan välja rätt influencer matchade med rätt kanaler där målgruppen finns. Detta är något vi kommer fördjupa oss inom i ett senare inlägg.

Vilka är budskapen och hur målgruppsanpassar vi dem?

Vikten av att målgruppsanpassa sina budskap är inget nytt. Men vid influencer marketing är det inte varumärket som kommer stå bakom dessa, utan en influencer. Därav är det extra viktigt att se över att budskapen och innehållet faller i god jord hos målgruppen. En fokusgrupp kan vara ett sätt att testa detta på. Eller att du på annat sätt gör ett gediget förarbete där du fördjupar dig i målgruppsinsikterna för att få fram tydliga budskap och riktlinjer som kampanjen bör innehålla och följa.

När har vi uppnått önskvärt resultat?

Innan du sätter igång med kampanjen är det viktigt att sätta målen. Exempelvis genom att göra en nollmätning av varumärket, sätta ett försäljningsmål eller en engagemangsgrad. Tänk gärna större än räckvidd och att samarbetet ska sträcka sig längre än till ett Instagram-/ eller blogginlägg. Fundera istället över hur influencer marketing kan integreras i varumärkets övriga kommunikation som sociala medier, reklam samt varumärkets branding i stort. Detta för att förtroendet till varumärket, speciellt hos nya målgrupper, behöver byggas upp under tid. Beroende på vad du väljer för mål så kommer detta att sätta tonen på din kampanj. En rekommendation är att följa upp kampanjen under tiden den pågår, detta för att se över vad som eventuellt behöver förfinas eller skruvas till så att önskvärt resultat kan nås.

I kommande inlägg kommer vi bland annat ta upp kanalval och hur du mäter och utvärderar dina kommunikationsinsatser inom influencer marketing.

Skrivet av Prat PR
Dela artikeln
3892
2024-03-13

Så väljer du rätt influencer att samarbeta med

7200
2024-02-28

Picky Living väljer Prat PR

7152
2024-02-15

Skapa nyhetsbrev som engagerar!