Hur lyckas man med PR-arbetet i Sverige?

Hur lyckas man med PR-arbetet i Sverige?


Att lyckas med PR i Sverige idag är komplexare än vad man kan tro, det är därför viktigt att känna till den lokala marknaden och ha förståelse för hur journalister bör kontaktas. Cision släppte nyligen sin årliga rapport ”Nordic PR Handbook” där de presenterar hur du lyckas bäst med ditt PR-arbete på de olika nordiska marknaderna.

Den 6 maj 2022 släppte Cision sin årliga nordiska PR-handbok där de presenterar förutsättningar för ett lyckat PR-arbete i de nordiska länderna: Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Rapporten visar att det finns många likheter mellan de olika nordiska marknaderna, men att det även finns punkter där länderna skiljer sig åt. Enligt Cision är förståelsen för den lokala marknadens medielandskap samt kunskap om journalistkontakter det viktigaste för att lyckas på samtliga marknader. I den här texten kommer vi att fokusera på den svenska marknaden.

Till rapporten tog Cision hjälp av en senior PR-konsult med god lokalkännedom på vardera marknad. I Sverige tillfrågades Marianne Ahlgren om sitt perspektiv på den svenska marknaden. Marianne är tidigare pressansvarig på IF samt Liberalerna och driver numera kommunikationsbyrån Another View. På frågan om hur medielandskapet i Sverige ser ut idag konstaterar hon att det inte riktigt rör sig lika snabbt som för ett par år sedan och att vi fortfarande har många lokala och nationella mediekällor kvar, men att digitaliseringen ständigt pågår och att tryckt press troligtvis inte kommer att vara särskilt vanligt inom ett par år. Däremot har tidningarna varit framgångsrika med att införa betalväggar för att nå ut med sitt extramaterial vilket hon tror kommer att fortsätta.

Marianne poängterar att journalister fortfarande har en stor betydelse när det kommer till att nå ut och få en bra räckvidd med sin nyhet. Journalister bidrar även med en trovärdighet, som i vissa fall kan vara större än exempelvis trovärdigheten av ett influencersamarbete.

PR steg för steg

I rapporten delar Marianne med sig av en guide om hur hon anser att man bör jobba med PR på den svenska marknaden. För att inledningsvis få en journalists intresse och skapa ett nyhetsvärde är paketeringen viktig. Nyheten ska helst innehålla ny information för journalisten, vara relaterbar, vara relevant för journalistens publik och ha rätt timing.

Nästa steg för att lyckas med PR-arbetet är att ha en ordentlig underbyggd medielista. Att ägna tid på att skapa en medielista ger större förståelse för vilka journalister som skulle kunna vara intresserade av nyheten, vilken målgrupp som kan nås samt ge förståelse för nyhetens relevans genom att undersöka vad som har skrivits om ämnet tidigare. Därav är det alltså viktigare att nå ut med nyheten till rätt journalistkontakter för att nå rätt målgrupp snarare än att nyheten når ut till ett medie eller en journalist med stor räckvidd.

När nyheten och målgruppen är klara blir nästa steg att nå ut med storyn, antingen via att maila, SMSa eller ringa. Tänk på att ämnesrad och rubrik måste sticka ut och att nyheten är rakt på sak för att inte tappas bort i mängden av alla de nyheter journalister mottar varje dag. Ett alternativ för att öka intresset för din nyhet är att erbjuda exklusivitet, men då är det viktigt att enbart göra det till en enskild journalist för att inte riskera att förstöra relationen med den kontakten. Ett annat tips är att inte påminna eller fråga om status alltför mycket. Det kan skapa en sämre relation som leder till att journalisten automatiskt blir mer skeptisk till kommande nyheter du kontaktar dem med. 

Marianne Ahlgren nämner avslutningsvis de tre vanligaste misstagen hon upplever görs idag. Att överskatta nyhetsvärdet på artikeln är det första. Något som är intressant för företaget behöver inte nödvändigtvis vara intressant för tidningens läsare. Ett annat misstag är att inte vara tillgänglig för journalister när det kommer till uppföljning eller att boka intervjuer. Arbetet med nyheten kan snabbt bli oanvändbart för journalisten om de inte får tag i relevanta personer för en intervju. Till sist understryker Marianne vikten av språket i pressmeddelandet. Journalister ställer höga krav på innehållet och kan tappa intresset om språket inte håller måttet.

 

Skrivet av Jacob Linder

Skrivet av Prat PR
Dela artikeln
7135
2024-06-12

Praktikant-Mariann: Ingen dag är den andra lik när du har praktik på Prat PR

5972
2024-05-14

Prat PR söker PR-konsult med projektledar- egenskaper

3892
2024-03-13

Så väljer du rätt influencer att samarbeta med