Hur mäter du effekten av influencer samarbete?

Det är viktigt att vara tydlig med vad förväntningarna är på en kampanj eller ett samarbete inom influencer marketing. Sätt mål och KPI:er innan arbetet sätter igång, så att kampanjen kan utvärderas efteråt. Målen kan förstås se olika ut beroende på kampanj, det kan till exempel vara driva trafik till en hemsida eller få likes eller kommentarer på ett inlägg. Nedan följer riktlinjer för våra vanligaste sätt att mäta, ofta används flera av dem för att mäta och utvärdera en kampanj.

RÄCKVIDD

Sociala medier bör mätas med fokus på engagemang snarare än räckvidd. Räckvidden beräknas olika beroende på kanal.

• Instagram = antal följare

• YouTube = antal views

• Blogg = antal unika besökare/vecka

• Podd = antal lyssnare

• Snapchat= antal följare

KONVERTERING

Konverteringsgrad, alltså hur många som uppfyller ett call-to-action, till exempel besöka en webbsida, är ett av de mest effektiva sätten att mäta ROI för PR-insatser. Det finns flera verktyg att mäta detta med – Google Analytics, egna webbverktyg eller sociala medie-verktyg.

ENGAGEMANG

Att mäta engagemang kan visa på kvaliteten av det innehåll som genereras, och säga något om hur målgruppen mottagit budskapet. Både kvantitativa och kvalitativa delar bör finnas i en analys eller utvärdering men fokus i sociala medier bör vara engagemang. Detta kan mätas på olika sätt, men vanligast är att mäta antal likes och kommentarer på blogg- och Instagram-inlägg. Ett enkelt knep att få reda på engagemang procentuellt är att addera kommentarer + likes i de fem senaste inläggen och sedan dividera med antalet följare/läsare. Idag finns det även verktyg online som kan mäta engagemang.

BUDSKAP OCH TONLÄGE

Genom att mäta budskap och tonläge kan man avgöra hur väl kampanjen kommunicerade det som avsågs. Detta är speciellt värdefullt för varumärkeskampanjer.

ATTITYDSFÖRFLYTTNING

Kanske det bästa sättet att mäta effekten av en större PR-insats. Med en så kallad nollmätning kan man undersöka attityden hos målgruppen innan och efter kampanjen, och avgöra om din kampanj haft effekt.

FÖRSÄLJNING

För alla större kampanjer där det är möjligt, bör försäljningssiffror ingå som ett mål. Detta för att se om det finns en korrelation mellan PR-aktiveringen och en eventuell försäljningsökning.

KÄNSLA

Det blir allt vanligare att kampanjer inom influencer marketing utvärderas i termer om vilken känsla kampanjen förmedlade av ett varumärke. Ofta innehåller då kampanjen någon form av event, antingen riktat mot influencers, eller ett publikt event där influencers möter målgruppen direkt. Detta kan vara den svåraste parametern att utvärdera och det måste i det inledande arbetet finnas konkreta mål att jobba emot. I de flesta fall behöver kampanjen ställas mot en tidigare utförd kampanj för att jämföra exempelvis tonalitet och det visuella i kampanjen. Om ett event har genomförs kan ett frågeformulär skickas ut för att ta reda på hur eventet upplevdes och om de mål man satt upp med kampanjen tillfredsställdes hos målgruppen och de fick den känsla av varumärket som eftersträvades.

Skrivet av Prat PR
Dela artikeln
7135
2024-06-12

Praktikant-Mariann: Ingen dag är den andra lik när du har praktik på Prat PR

5972
2024-05-14

Prat PR söker PR-konsult med projektledar- egenskaper

3892
2024-03-13

Så väljer du rätt influencer att samarbeta med