Så tar du fram en PR-plan

Så tar du fram en PR-plan

 

En PR-plan är en värdefull resurs för att organisera, effektivisera och optimera PR-arbetet och hjälper dig dessutom att jobba mer målinriktat. Det bästa är att den inte behöver vara särskilt avancerad för att fylla sitt syfte.

Oavsett om du planerar att lansera en ny produkt eller stärka dina relationer på sociala medier är en PR-plan en ovärderlig hjälp för att nå dina mål på ett strukturerat och strategiskt sätt.

En PR-plan kan beskriva en enskild aktivitet eller PR-arbetet för minst ett år framöver. Den ska beskriva varför vi gör aktiviteterna, vad vi ska göra, hur vi ska genomföra planen, när det ska hända och vem som ansvarar för att jobbet blir gjort.

Hur PR-planen ser ut varierar, men en väl genomarbetad PR-plan innehåller ofta följande avsnitt:

 • Bakgrund och syfte
 • Affärsmål
 • Målgrupp
 • Kanaler
 • PR-mål
 • Strategi
 • Budskap
 • Talespersoner
 • PR-aktiviteter
 • Uppföljning
 • Budget
 • Sammanfattning

En enklare PR-plan kan också skrivas och kallas då oftast för en projektplan. Den innefattar vanligtvis utvalda avsnitt från listan ovan och går sällan in på detaljnivå. Även en enklare plan ger konkret vägledning och hjälper dig att jobba mer effektivt, strukturerat och fokuserat mot ditt mål.

Lycka till med framtagandet av din PR-plan!

Skrivet av Prat PR
Dela artikeln
7152
2024-02-15

Skapa nyhetsbrev som engagerar!

7071
2024-01-19

Prats medieskola – så hanterar du intervjuer på ett tryggt sätt!

5993
2024-01-08

Praktikant-Moa: Variationen har varit rolig och lärorik