Upplands Väsbys resa från förort till stad

Under Almedalsveckan närvarade jag under onsdagen på ett seminarium anordnat av Upplands Väsby kommun, en föredömligt kort sammankomst om kommunens framtida planering ”En hållbar utvecklingsresa från förort till stad”. Upplands Väsby är i flera hänseenden i en förändringsfas både strukturmässigt inom kommunen men även på  bygg- och infrastruktursplanet. Förorten ska bli en stad, Väsby stad med en blandad boendemiljö och ett välkomnande klimat för företagare. Benen i omstruktureringen är enligt Johannes Wikman, kommunikationsstrateg på Upplands Väsby Kommun, Väder, Vägar, Vatten och Vision. En bra kommunikationsstruktur med bla spårtaxi, en vattennära bomiljö i Väsby sjöstad, varierande klimat med möjligheter till skridskoåkning och bad beroende på årstid och klara visioner för framtiden.

Kommunen bygger bland annat om gamla befintliga bostadshus och gör dem tillgängliga för folk med funktionshinder vilket de verkade stolta över. Märkligt då att de hade valt en båt med skyhöga trappsted och trösklar i mängd för seminariet, intresserade med funktionshinder göra sig icke besvär på denna framställan men de får gärna bo och betala skatt i Väsby stad.

Väsby stad finns inte enbart som en bildlig upplevelse för ögonen, detta framtidsprojekt även låter. En man med klara Örebro-ön pratade på ett ljudspår med glada fiolslingor och med tillkämpad stockholmska om staden där färgstarka människor möts.

Pia-Lena Krischél

Kommunikationskonsult, Prat PR

Upplands Väsby - vid mälaren

3892
2024-03-13

Så väljer du rätt influencer att samarbeta med

7200
2024-02-28

Picky Living väljer Prat PR

7152
2024-02-15

Skapa nyhetsbrev som engagerar!