Har du koll på branschspråket?

Har du koll på branschspråket
– Här är PR-ordlistan som hjälper dig att hänga med!

 
Du vet det där branschspråket inom kommunikation och PR där man slänger sig med diverse förkortningar och andra obegripligheter. Där hälften är mer eller mindre grekiska - iallafall för vissa. Men inte längre – här är ordlistan som ger dig koll!
 
 
 

Branschspråket som alla som arbetar inom marknadsföring slänger ur sig, men som ingen reflekterar över om alla i rummet faktiskt förstår. Innan du vet ordet av faller du in i samma jargong, men vad står förkortningen du använder dagligen för egentligen och vad menas med boiler-plate – för inte är det en kokplatta inte. Här följer en lista med högt och lågt.

Algoritm
Algoritmerna är koder som analyserar vad ditt innehåll säger och hur bra det är i jämförelse med andra. Innehållet utvärderas utifrån flera olika faktorer vilket gör att du måste navigera dig fram till hur du får ditt innehåll att nå dina följare eller personer som skulle kunna följa dig framåt. Det tar tid och engagemang att hålla koll på de nyaste uppdateringarna.

Annonsvärde/medievärde
Ett annonsvärde är medias sätt att ta betalt för annonser. Anges ofta i helsida/halvsida i print eller banner/CPM på hemsidor.

Bildbank
Ett företags bildbank kan ligga på den egna hemsidan eller på en extern sajt där journalister och övriga kan hämta bilder som får användas externt.

Boiler-plate
En kort företagsbeskrivning som man lägger längst ner på ett pressmeddelande för att kort få en överblick av företaget.

CC
Content calender. Innehållskalender för sociala medier.

Cold calls
Samtal till potentiella kunder som du inte tidigare varit i kontakt med.

CPC
”Cost per click” är ett vanligt begrepp när man räknar ut kostnaden i digital media.

CPM
Står för kostnad per tusen visningar, (cost-per-thousand impressions). Annonsörer som visar CPM-annonser anger sitt önskade pris per 1 000 visade annonser.

CTA – Call to action
Call to action (förkortat CTA) är vad du vill att besökaren eller läsaren ska göra efter att ha tagit del av ditt innehåll i tex en artikel. En klassisk CTA ett nyhetsbrev kan vara ”Läs mer här” CTA blir att du vill att personen ska läsa mer på din hemsida till exempel.

Embargo/Press embargo
Ett embargo kan ges till media då man förser dem på förhand med pressmaterial som inte får publiceras innan ett visst datum eller klockslag.

Exklusivitet/Exklusiv införsäljning
En journalist/media kan få exklusivitet till en nyhet. Endast de får publicera nyheten/eller vara först med den.

FMCG
Fast Moving Consumer Goods eller snabbrörliga konsumentvaror som till exempel tandkräm.

Krisplan
En plan över hur företaget ska agera i en rådande kris.

Kommunikationsplan
En övergripande plan som beskriver kommunikationsarbetet (strategi).

KPI
Det handlar inte om konsumentprisindex. Inom PR står det för Key Performance Index vilket är ett mätbart värde där man under en specifik kampanjperiod visar hur effektiv aktiviteten har varit mot att nå prioriterade mål. Vad man mäter kan variera, som räckvidd, engagemang eller liknande.

Lobbying 
Lobbying, innebär politiskt påtryckningsarbete, det vill säga att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare.

Mock-up                                                
Det är en skiss, eller förstadiet till en prototyp för att visualisera en idé.

PA – Public affairs
Public affairs handlar om hur företag eller organisationer arbetar för att påverka och skapa relationer med offentliga institutioner och aktörer.

Pitch
En byråupphandling där inbjudna byråer presenterar sin idé för en potentiell kund. De byråer som ”pitchar” presenterar för kunden hur de skulle göra om de fick uppdraget.

Planner 
Byråns researcher som analyserar, omvärldsbevakar och kvalitetssäkrar kommunikationen.

Polymedia
Antagande om att varje socialt medium attraherar olika, specifika grupper av människor. Dagens medier har olika målgrupper, och tonaliteten och vår kommunikation behöver anpassas därefter.

PR – Public relations
PR i stort kan handla om den publicitet som ett företag, en person eller organisation får via olika typer av media, ofrivilligt eller frivilligt. Det kan ge allmänheten en bild av det företaget som kan vara bättre än man först hade tänkt eller så blir det till det sämre. PR är så mycket mer än bara reklam eller marknadsföring och handlar mycket om att skapa relationer till sin målgrupp.

PR-plan
En plan över året som beskriver planerade PR-aktiviteter.

PR-värde
Tas fram baserat på medievärde/annonspris, (utförandes storlek) x 3.

Pressmeddelande/pressrelease
Är en text med nyhetsvärde som skickas ut till media.

Pressbild
Är en bild som kan användas av media för fri publicering (ibland med photo cred) för att visa på en specifik produkt eller händelse.

Pressrum
I ett pressrum samlar ett företag sitt pressmaterial digitalt, såsom pressmeddelanden och pressbilder

Projektrapport
En rapport/sammanställning av ett färdigt projekt eller kampanj. Vad gjordes och hur gick det, vad blev utfallet?
Rendering
En ”visionsbild” som ger en bild av hur något kommer att se ut. Används till exempel inför öppningen av en ny restaurang då lokalen ännu inte är färdigställd och därmed inte kan fotograferas.

ROI
ROI, Return on Investment. För att beräkna ROI divideras vinsten från en investering med kostnaden för investeringen. Resultatet används för att utvärdera effektiviteten av en investering (kampanjen/insatsen/arvodet) samt för att jämföra olika investeringsalternativ.

Räckvidd
Räckvidd är ett mått på hur många den tänkta målgruppen som har exponerats av ditt budskap under en kampanjperiod.

Short/long leads
En uppdelning som berättar om medier har en kort respektive lång pressläggningstid.

SoMe
Förkortning för Sociala Medier.

Split test
Split test (eller A/B test) är en strategi för att jämföra olika varianter mot varandra för att se vad som presterar bäst. Till exempel kan man jämföra målgrupper, budget eller innehåll. Varför använder man testa? För att få fram vilket innehåll som är bäst för just ditt företag att använda.

USP – Unique Selling Point
En USP är den unika fördel som en produkt/ett varumärke har i jämförelse med konkurrenterna.

LÄS MER: En hälsning från praktikant Ebba

LÄS MER: Sverige bidrar till utvecklingen av den digitala matsektorn

Skrivet av Prat PR
Dela artikeln
7135
2024-06-12

Praktikant-Mariann: Ingen dag är den andra lik när du har praktik på Prat PR

5972
2024-05-14

Prat PR söker PR-konsult med projektledar- egenskaper

3892
2024-03-13

Så väljer du rätt influencer att samarbeta med